Koncept detského jogového cvičenia sleduje zlepšenie telesnej kondície, podporuje ďalší rozvoj motoriky, posilňuje svaly a podľa prívržencov tohto cvičenia je dokonca tréningom pre detský mozog. Joga pre najmenších počíta s ich hravosťou a schopnosťou sústrediť sa len kratší časový úsek.
Preto je toto cvičenie oveľa dynamickejšie. Dopĺňajú ho básničky, rozprávky, dokonca je neraz prepojené s kreatívnym tvorením. Jednu časť venujeme spoločnému cvičeniu jednotlivých asán v detskom prevedení a v druhej časti sa zaoberáme spoločnému tvoreniu, maľovaniu, jednoducho kreativitou vašich ratolestí. Pomáhajú nám detské jogové kartičky, knižky, puzzle a iné krásne veci vďaka ktorým si získame pozornosť i tých najmenších. Počas celej našej hodiny budú deti skákať, tancovať, smiať sa, ale predovšetkým cvičiť ako veľkí jogíni.

V YOGA SPACE vedie jogu pre deti Simonka.

Odporúčame pre: deti vo veku 3-6 rokov