Pre viac informácií kontaktujte:

Mgr. Petronela Chalupková
YOGA SPACE Founder
petronela@yogaspace.sk
0948 383 250