Relaxácia alebo meditácia je duchovná technika, prostredníctvom ktorej sa učí človek spoznávať samého seba tak, že sa ponorí do svojho hlbokého vnútra, kde sleduje a vníma procesy svojho tela tu a teraz vo vzťahu k priestoru. Jej cieľom je dosiahnuť tzv. prebudenie alebo osvietenie, vidieť veci skutočné, take, aké sú. Možno hovoriť o nej aj ako o prostriedku cítiť sa lepšie, ako vnímať každodenný život a situácie tým zdravým a
pozitívnym spôsobom. V YOGA SPACE pri meditácii pozorujeme dych, praktizujeme dychové cvičenia a postupne cez uvoľnenie prejdeme k vizualizáciám a vedenej relaxácii. Využívame aromaterapiu, tibetské misky, meditačnú hudbu a hlavne hlas vedúci hlbšie do nášho vnútra uvoľňujúci napätie, strach, či prekážky z cesty tak, aby náš život nadobudol ľahkosť a smer, ktorý vnímame ako pozitívny a želaný. Meditáciu považujeme za jeden z najsilnejších nástrojov na ceste k poznaniu seba samého.


V YOGA SPACE vedie meditácie Peťka.

Odporúčame pre: každého