Súkromné hodiny jogy vám umožnia absolútne efektívne znovu obnoviť svoje telesné a duševné sily, objaviť skutočné výzvy a otvoriť cestu nového osobného rastu. Nabití pozitívnou energiou sa tak môžete vrátiť k svojej práci a do svojej rodiny – s pocitom istoty, čistej mysle a schopnosťou sústredenia sa na svoje hlavné ciele.

Individuálne hodiny jogy sú vhodné riešenia pre jednotlivcov, resp. pre skupinku 2 – 3 ľudí, ktorí preferujú osobitné hodiny jogy či už z časových, zdravotných alebo aj jazykových dôvodov. Vieme ponúknuť aj hodiny jogy v angličtine. Takéto hodiny jogy môžu byť tiež ako vhodná podpora popri iných liečebných terapiách - fyzioterapeutická liečba, psychoterapeutická liečba a pod. Obsahové naplnenie a štýl hodiny je primárne uspôsobený podľa vašich požiadaviek.
Preto v prípade, že máte o záujem o individuálnu hodinu jogy, je vhodné dať nám vedieť viac o Vašich predstavách.

V YOGA SPACE vedú privátne lekcie:  Veronika, Edko, Katka a Miška

Odporúčame pre: začiatočníci / stredne pokročilí / pokročilí