YOGA SPACE                            

Mierové námestie 5A, 911 01 Trenčín - Slovakia
1. poschodie

  
hello@yogaspace.sk 
0915 092 052